Tram 7500 (1962-2010)

Restauration de la motrice 7500

Aan het begin van de jaren 1960 bestudeerde de MIVB het vervangen van zijn vooroorlogse konvooien (motorwagen met bijwagen) door gelede trams. Daarop is minder personeel nodig om een zelfde aantal reizigers te vervoeren. In samenwerking met het consortium BN/ACEC werd in 1962 op basis van het type motorwagen reeks “7000” (zoals bijvoorbeeld tram 7047) een prototype gebouwd. De proeven waren echter geen doorslaand succes: met de gebruikte technologie was het onmogelijk om drie gemotoriseerde draaistellen te laten samenwerken, wat de performantie van het voertuig beperkte. Dit probleem kreeg slechts tien jaar later een valabele technische oplossing waardoor er een grote bestelling van gelede motorwagens kon worden geplaatst. Het prototype werd in 1974 identiek gemaakt aan die nieuwe reeks voertuigen.