Open wagen 301 (1910-1930)

301 Parade 30 ans -3De open bijwagens of “baladeuses” zijn de getuigen van het onbekommerd bestaan tijdens de “Belle Epoque”, Gedurende zes maanden per jaar maakten ze de verplaatsingen der Brusselaars aangenamer, dit tot het begin der dertiger jaren. De bijna 400 exemplaren die door verschillende constructeurs werden gebouwd beantwoordden aan een relatief gestandaardiseerd schema. Een laag chassis om de toegang te vergemakkelijken, twee kleine platformen en één enkel compartiment voorzien van 5 tot 7 banken al naar gelang het model. Er valt ook op te merken dat er twee klassen bestonden. De eerste klasse was voorbehouden voor de meer centrale zitplaatsen, waarschijnlijk omdat deze minder schokken gaven dan de uiteinden.