Gelede bus 8815 (1985-2001)

Autobus 8815
Aartshertogen – 14.12.2014

In 1982 bestelde de MIVB de allereerste reeks gelede autobussen om de hoge reizigersaantallen op lijn 71 de baas te kunnen. Dit waren ook de eerste “self service”-bussen van Brussel: de passagier kan bij het op- of afstappen zelf de deuren openen met een druk op de knop. Het reizigerscomfort is wel een stuk spartaanser dan dat van de voorgangers van dit model. Daarmee wilde de MIVB vooral vandalisme tegengaan. Vandaag is de gelede bus een integraal deel van het Brusselse straatbeeld.