Bijwagen 671 (1910-1952)

Remorque 671

Deze reeks van bijwagens werd besteld om de bediening van de wereldtentoonstelling van 1910 te versterken. Deze tentoonstelling werd gehouden te Solbosch op de site die heden wordt ingenomen door de Université Libre de Bruxelles. Ze werden uit dienst genomen in 1932 maar niet onmiddellijk gesloopt, waardoor ze een tweetal keren terug op het net opdoken: een eerste maal voor versterkingsdiensten tijdens de tentoonstelling van 1935 die op het Heizelplateau werd gehouden en een tweede maal tijdens de tweede wereldoorlog waar al het beschikbaar materiaal broodnodig was voor de verplaatsingen der Brusselaars die verstoken waren van alle andere manieren van transport.