Rijtuigen 3810 (lijn 25) en 1243 (lijn 2)

In november 1958 kruisen de standaard rijtuigen 1009 en 1243 elkaar op het kruispunt van de Kunstlaan en de Sterrenkundelaan.

Motrices 1009 (ligne 25) et 1243 (ligne 2)
Motrices 1009 (ligne 25) et 1243 (ligne 2)
Avenue des Arts, novembre 1958.
Photo Jacques Cohn (Collection MTUB)