Onze collectie groeit aan!

Intérieur camion 611Aan het einde van de jaren 1970, begin jaren 1980 geraakte het laagspanningsnet van de MIVB stilaan verouderd. Een deel van de kabels bereikte op dat moment het einde van zijn nuttige levensduur van 40 tot 50 jaar. Tegelijkertijd werden storingen op het net talrijker, ook door de vele reisweg- en andere wijzigingen. Er was dus nood aan een betere manier en techniek om de isolatie van de voedingskabels van het laagspannings- (700V) en hoogspanningsnet (11 kV) te meten. De “Dienst Elektriciteit” van de MIVB kocht daarom een bestelwagen aan die problemen met de voedingskabels en de isolatie ervan kon opsporen. Deze Mercedes 608D is uitgerust met heel wat meetapparatuur:

  • Reflectometrie / schokgolven / brander: dit materiaal dient om problemen met de laag- en hoogspanningsvoedingskabels op te sporen. Het principe is dat men aan beide uiteinden van een kabel een signaal doorstuurt. Vermits de lengte van de kabel gekend is, kan men zo precies bepalen waar het probleem zich bevindt, en kan de kabel blootgelegd worden om de nodige herstellingen uit te voeren.
  • Isolatietests: deze tests laten toe van de elektrische isolatie op nieuwe hoog- of laagspanningskabels te meten. Dit kan ook na aanpassingen aan de kabels of aan de elektrische installaties.

De buitendienststelling van dit unieke en nog functionerende voertuig betekent (gelukkig) dat het nu onmiddellijk deel gaat uitmaken van onze collectie.