Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

  1. De reservatie van één of meerdere plaatsen aan boord van de Brussels Tourist Tram (hierna genoemd “BTT”), geëxploiteerd door de vrijwilligers van de vzw Museum voor het Stedelijk Vervoer te Brussel (hierna genoemd “het Museum”) is verplicht. Ze vindt plaats aan het van kracht zijnde tarief, uitsluitend door middel van de daartoe bestemde website – https://trammuseum.brussels/nl/brussels-tourist-tramway/presentatie/ – en houdt de aanvaarding zonder uitzonderingen in van deze algemene verkoopsvoorwaarden.
  2. Tijdens de reservatie engageert de klant zich om exacte en volledige persoonsgegevens aan te leveren (naam, voornaam of naam van een groep, telefoonnummer, e-mailadres). Conform de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden deze gegevens enkel voor dit doel gebruikt.
  3. Een reservatie is slechts gegarandeerd vanaf de ontvangst van de betaling, uiterlijk op de zaterdag (18 uur) voorafgaand aan de rit.
  4. Ten gevolge van de operationele beperkingen opgelegd door de MIVB behoudt het Museum zich het recht voor om de organisatie van een BTT te annuleren. In dit geval zal de klant die binnen de voorziene termijnen gereserveerd en betaald heeft op de hoogte gebracht worden. Er zal worden voorgesteld om het bezoek tot een latere datum uit te stellen, of om de reservatie terug te betalen. De annulatie van een rit geeft geen recht op eender welke schadeloosstelling.
  5. Elke persoon die een plaats aan boord van de BTT gereserveerd en betaald heeft, kan aanvragen om deze reservatie kosteloos uit te stellen naar een andere datum. Dit uitstel kan slechts één keer worden toegekend en moet worden aangevraagd uiterlijk op de maandag voorafgaand aan de reis. Voorbij deze deadline zullen aan het uitstel forfaitaire administratieve kosten verbonden zijn van 3 euro per persoon.
  6. Elke aanvraag tot annulatie van een reservatie moet worden gedaan uiterlijk op de maandag voorafgaand aan de reis. De terugbetaling zal gebeuren met aftrek van forfaitaire kosten van 5 euro per persoon.
  7. Met inachtneming van de gevallen hierboven behandeld onder punten 5 en 6 zal er geen terugbetaling noch uitstel toegekend worden aan klanten die zich niet aanbieden op de plaats en het tijdstip van vertrek.
  8. Tijdens het bezoek zijn bezoekers verplicht zich te houden aan de bevelen van het personeel van het Museum en/of de MIVB.
  9. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Wenst U meer informatie : klik hier

Vandaag is het museum geopend

van 13u tot 18u30

Openingsuren

01.06.2024 : Open van 13 tot 18u30 (ritten met historische bussen alleen)

Openingsuren

02.06.2024 : Open van 13 tot 18u30 (ritten met historische bussen alleen)

Openingsuren

08.06.2024 : Open van 13 tot 18u30 (ritten met historische bussen alleen)

Openingsuren

09.06.2024 : Open van 13 tot 18u30 (ritten met historische bussen alleen)

Openingsuren

15.06.2024 : Open van 13 tot 18u30 (ritten met historische bussen alleen)

Openingsuren

16.06.2024 : Open van 13 tot 18u30 (ritten met historische bussen alleen)

Openingsuren

22.06.2024 : Open van 13 tot 18u30 (ritten met historische bussen alleen)

Openingsuren

23.06.2024 : Open van 13 tot 18u30 (ritten met historische bussen alleen)

Openingsuren

29.06.2024 : Open van 13 tot 18u30 (ritten met historische bussen alleen)

Openingsuren

30.06.2024 : Open van 13 tot 18u30 (ritten met historische bussen alleen)

Openingsuren

06.07.2024 : Open van 13 tot 18u30 (ritten met historische bussen alleen)

Openingsuren

07.07.2024 : Open van 13 tot 18u30 (ritten met historische bussen alleen)

Openingsuren

13.07.2024 : Open van 13 tot 18u30 (ritten met historische bussen alleen)

Openingsuren

14.07.2024 : Open van 13 tot 18u30 (ritten met historische bussen alleen)

Openingsuren

20.07.2024 : Open van 13 tot 18u30 (ritten met historische bussen alleen)

Openingsuren

21.07.2024 : Open van 13 tot 18u30 (ritten met historische bussen alleen)

Openingsuren

27.07.2024 : Open van 13 tot 18u30 (ritten met historische bussen alleen)

Openingsuren

28.07.2024 : Open van 13 tot 18u30 (ritten met historische bussen alleen)

Openingsuren

03.08.2024 : Open van 13 tot 18u30 (ritten met historische bussen alleen)

Openingsuren

04.08.2024 : Open van 13 tot 18u30 (ritten met historische bussen alleen)

Openingsuren

10.08.2024 : Open van 13 tot 18u30 (ritten met historische bussen alleen)

Openingsuren

11.08.2024 : Open van 13 tot 18u30 (ritten met historische bussen alleen)

Openingsuren

15.08.2024 : Open van 13 tot 18u30 (ritten met historische bussen alleen)

Openingsuren

17.08.2024 : Open van 13 tot 18u30 (ritten met historische bussen alleen)

Openingsuren

18.08.2024 : Open van 13 tot 18u30 (ritten met historische bussen alleen)

Openingsuren

24.08.2024 : Open van 13 tot 18u30 (ritten met historische bussen alleen)

Openingsuren

25.08.2024 : Open van 13 tot 18u30 (ritten met historische bussen alleen)

Openingsuren

20.04.2024 : Open van 13u tot 18u30

Openingsuren

27.04.2024 : Open van 13u tot 18u30

Openingsuren

04.05.2024 : Open van 13u tot 18u30

Openingsuren

11.05.2024 : Open van 13u tot 18u30

Openingsuren

18.05.2024 : Open van 13u tot 18u30

Openingsuren

25.05.2024 : Open van 13u tot 18u30

Openingsuren

31.08.2024 : Open van 13u tot 18u30

Openingsuren

07.09.2024 : Open van 13u tot 18u30

Openingsuren

14.09.2024 : Open van 13u tot 18u30

Openingsuren

21.09.2024 : Open van 13u tot 18u30

Openingsuren

28.09.2024 : Open van 13u tot 18u30

Openingsuren

12.10.2024 : Open van 13u tot 18u30

Openingsuren

09.11.2024 : Open van 13u tot 18u30

Openingsuren

07.12.2024 : Open van 13u tot 18u30

Openingsuren

21.12.2024 : Open van 13u tot 18u30

Openingsuren

01.05.2024 : Open van 13u tot 18u30 (ritten met historische voertuigen langs de Koningstraat)

Openingsuren

09.05.2024 : Open van 13u tot 18u30 (ritten met historische voertuigen langs de Koningstraat)

Openingsuren

20.05.2024 : Open van 13u tot 18u30 (ritten met historische voertuigen langs de Koningstraat)

Openingsuren

22.09.2024 : Open van 10 tot 18 uur (geen ritten met historische voertuigen)

Openingsuren

21.04.2024 : Open van 13u tot 18u30

Openingsuren

28.04.2024 : Open van 13u tot 18u30

Openingsuren

05.05.2024 : Open van 13u tot 18u30

Openingsuren

12.05.2024 : Open van 13u tot 18u30

Openingsuren

19.05.2024 : Open van 13u tot 18u30

Openingsuren

26.05.2024 : Open van 13u tot 18u30

Openingsuren

01.09.2024 : Open van 13u tot 18u30

Openingsuren

08.09.2024 : Open van 13u tot 18u30

Openingsuren

15.09.2024 : Open van 13u tot 18u30

Openingsuren

29.09.2024 : Open van 13u tot 18u30

Openingsuren

13.10.2024 : Open van 13u tot 18u30

Openingsuren

10.11.2024 : Open van 13u tot 18u30

Openingsuren

08.12.2024 : Open van 13u tot 18u30

Openingsuren

22.12.2024 : Open van 13u tot 18u30

Inlichtingen

Hou er rekening mee dat het niet mogelijk is
om plaatsen te reserveren op de voertuigen
die in het weekend en op feestdagen rijden op onze historische lijnen
(Tervuren, Jubelpark, Stokkel en BM).

Zoekt u een originele locatie
voor uw evenement?

Verjaardagen, cocktails, bedrijfsfeesten, zilveren en gouden bruiloften: stuk voor stuk goede redenen om een oude tram of bus te huren! [Meer lezen]