17 en 18 mei 2018: EU Light Rail in Brussels – Driving innovation

Dankzij een lovenswaardige suggestie van de directeur Marketing van de MIVB, hebben de organisatoren van dit professionele seminarie over openbaar vervoer – dat tot nu toe gewoonlijk plaats had in Scandinavië – gekozen om hun evenement vanaf 2018 in de hal “Guy Cudell” van het Museum te laten plaatsvinden. Dat gebeurt op 17 en 18 mei.

Alle informatie is (in het Engels) te vinden op http://www.eulightrail.com/